This site requires Flash 10 player, please upgrade your » FLASH PLAYER from Adobe. Този сайт изисква Flash 10 player, моля свалете » FLASH PLAYER от Adobe.

Архитектурно студио СТИЛ И ПРАКТИКА. Architectural studio STILE E PRATTICA

дизайн и проектиране

пълно проектантско обслужване

"СТИЛ И ПРАКТИКА" е студио за архитектура и дизайн, специализирано в цялостно проектиране на едно-фамилни и много-фамилни къщи, жилищни и обществени сгради, интериори за ресторанти и апартаменти. Основната цел на студиото е изграждането на модерен и функционален дизайн на жилищни и обществени сгради, проектиране на интериори и екстериори с отличителен и уникален дизайн. Студиото е оборудвано с най-новите технологии и разполага с висококвалифициран екип от професионалисти за проектирането на интериори и екстериори на всички видове жилищни и обществени сгради. Целта ни е да постигнем висок стандарт във всички фази на дизайн – от концепцията до изпълнението. За нас е важно, не само да създадем добър проект, но също така да следим и контролираме комплексния процес на реализация и строеж.

Архитекти

Интериорен дизайн и екстериори - едно-фамилни и много-фамилни къщи, жилищни и обществени сгради, ресторанти, апартаменти, интериори

"СТИЛ И ПРАКТИКА" е фирма, която върви в крак с последните архитектурни технологии и внедрява в своята работа новите строителни материали. С развитието на компютърната и софтуеърната индустрия, нашият дизайн все повече се доближава до действителността. Наша основна цел винаги е била да стигнем до същността на поставените задачи и да намерим най-ефективния и атрактивен начин те да се осъществят. "СТИЛ И ПРАКТИКА" работи в тази област от 1997 г. Разполагаме с портфолио от множество завършени проекти на жилищни и обществени сгради, интериори и екстериори. През 2002-2003 в сътрудничество с "БУЛГАРКОНСУЛТ ЕА" ЕООД, "СТИЛ И ПРАКТИКА" взе участие в проектирането на луксозни хотелски комплекси в Хърватия. През 2003 фирмата ни бе наградена от SALONjournal за жилищен интериор. От 2000 сме проектирали и изпълнили проекти на едно-фамилни и много-фамилни къщи, жилищни и обществени сгради, ресторанти, апартаменти, интериори. Многогодишния ни опит и доверието на клиентите ни ни дава основа за високо самочувствие и ни мотивира непрекъснато да се усъвършенстваме и развиваме.

Проектиране на хотели, жилищни сгради, апартаменти, обществени сгради, офиси, ресторанти, магазини

архитект Димитър Ангелов

ИНТЕРИОРИ: Sony Center Варна, България /2011 г./, 180 кв.м.
Жилищна сграда София. Офис сграда, София, България. Офис Глобул, Head office globul, София. Рибен ресторант Барбадос, Barbados Лоби, Спа и ресторант, хотел Гардения, Банско, Gardenia Borgan shoes, Steak House Sony Center Офиси: 1. Офис сграда, Околовръстен път, София, България /2005 площ 790.00 кв.м. 2. Офис, ул. бяла, София, България /2004 площ 79.00 кв.м. 3.Офис, Лозенец, София, България /2006 площ 79.00 кв.м. 4. Head Office GLOBUL – BP София, България /2007 площ 800.00 кв.м. 5. Офис, Симеоновско шосе, София, България /2006 площ 315.00 кв.м. Обществени сгради: 6. Рибен ресторант BARBADOS, София, България /2003 площ 480.00 кв.м. 7. Steak House, София, България /2001 площ 135.00 sq.m. 8.SONY CENTER, София, България /2000 площ 86.00 кв.м. 9. Shoping area - хотел***** LIBERTAS – вариант, Дубровник. Хърватия /2002 10. Лоби и Ресторант- хотел*** Chateau Montagne, Троян, България /2006 11. Лоби и Спа - хотел*** Мария-Антоанета – Банско, България /2008 12. Лоби и Ресторант - хотел**** Гардения – Банско, България /2006 13. BORGAN SHOES, София, България /2002 площ 46.00 кв.м. 14. NET-Club, Банско, България /2007 area 156.00 sq.m. Жилищно сгради: 14. Апартамент – Жилищна сграда, бул. Витоша., София, България /2003 площ 160.00 кв.м. 15. Апартамент – Жилищна сграда, Магнолия, София, България /2008 площ 200.00 кв.м. 16. Апартамент – Жилищна сграда, Борово, София, България /2006 площ 130.00 кв.м. 17. Апартамент – Жилищна сграда, ул. Богатица, София, България /2001 площ 360.00 кв.м. 18. Апартамент 1 - Жилищна сграда, MAXI, София, България /2003 площ 220.00 кв.м. 19. Апартамент 2 - Жилищна сграда, MAXI, София, България /2003 площ 220.00 кв.м. 20. Апартамент 1 - Жилищна сграда, MAXI, София, България /2003 площ 220.00 кв.м. 21. Апартамент - Жилищна сграда , ул. Владайска, София, България /2000 площ 79.00 кв.м.

Екстериорен дизайн и проектиране

ЕКСТЕРИОРИ - Жилищни сгради, Къщи, Жилищен комплекс, заведения, обществени сгради

ЕКСТЕРИОРИ: 1. Къща – Банкя, София, България / 2004 площ 670.00 кв.м. 2. Къща – Манастирски ливади – запад, София, България /2007 площ 460.00 кв.м. Жилищен Комплекс кв. „Бояна” – „IMPRESSIA” гр. София /2009/, площ. 15000 м². Residential Building - „IMPRESSIA” Sofia /2009/, area 15000m². Жилищен Комплекс – „Ville di Firenze” гр. Хисария /2009/ ,площ. 1640 m². Residential Building - „Ville di Firenze” Hisaria /2009/ ,area 1640 m². обществени сгради: Офис сграда, Околовръстен път, София, България/2005 площ 790.00 кв.м. 1.Офис сграда – конкурс, София, България /2000 площ 3050.00 кв.м. 2.SHOW ROOM – вариант 1&2, Околовръстен път, София, България /2005 площ 2780.00 кв.м. 4. Казино MONACO, ул. Лозенец, София, България /2006 area 248.00 sq.m. Хотели: 1. Хотел***** LIBERTAS – вариант, Дубровник, Хърватия /2002 площ 49500.00 кв.м. 2. Хотел ***** MAKEDONIA - вариант, Кафтат, Хърватия /2003 площ 4200.00 кв.м. 3.Хотел *** Chateau Montagne – Троян, България/2007 Жилищни сгради: 1. Жилищна сграда – Бояна, София, България /2007 площ 1850.00 кв.м. 2. Жилищна сграда – ул. Мур, София, България / 2007 площ 1200.00 кв.м. 3. Жилищна сграда – ул. Бяла, София, България /2003 площ 2780.00 кв.м. 4. Жилищна сграда – Банско, България /2007 площ 2100.00 кв.м. 5. Жилищна сграда – Хаджи Димитър, София, България /2007 площ 2100.00 кв.м. 6. Жилищна сграда – Овча купел, София, България /2004 площ 7800.00 кв.м. 7. Жилищна сграда – Редута, София, България /2005 площ 950.00 кв.м. 8. Жилищен комплекс – Лозенец, София, България /2008 площ 9100 кв.м. 9.Жилищен комплекс – “Мария-Антоанета”, Банско, България /2007 площ 12200 кв.м. 10. Жилищна сграда – Бистрица – вариант, София, България /2003 площ 4900.00 кв.м.

Къща – ДРАГАЛЕВЦИ Къща Драгалевци. София, България, 2010 г.

House- Dragalevci. Sofia, Bulgaria, 2010

Вилно селище - с.Лозенец,обл.Бургас,България

Площ: 6000 кв.м. Инвеститор: ГЕКТОР-ООД Проект:2010г.

РЕКОНСТРУКЦИЯ КЪЩА - КРЪСТОВА ВАДА, (ВАРИАНТ “2”)

гр.София , България /2011 г./

HOUSE RECONSTRUCTION – KRASTOVA VADA (VARIANT “2”),

Sofia, Bulgaria /2011/

Residential complex-Lozenetch

Location: Lozenetch ,Bourgas region, Bulgaria Aria:6000 sq.m. Year: 2010

Нови архитектурни и строителни обекти на Стил и практика

АПАРТАМЕНТ AMY BUE / София, България, /2010 г./ 120 кв.м.

АПАРТАМЕНТ КРАСНО СЕЛО / Красно село, София, България, /2010 г./ 139 кв.м.

АПАРТАМЕНТ НАДЕЖДА / София, България, /2010 г./ 220 кв.м.

BISTRITCA HOUSE / Бистрица, София, България, /2010г./ 390 кв.м.

КЪЩА БИСТРИЦА – РЕКОНСТРУКЦИЯ / Бистрица, София, България, /2010г./ 350 кв.м.

Студио архитекти София

Интериори и екстериори – проект, изпълнение, строителство

"СТИЛ И ПРАКТИКА" ЕООД гр. София, кв. Лозенец, ул. Бяла 10, офис 1, п. код 1421 тел. +359 2 963 16 64; факс: +359 2 963 16 04 mobile: +359 888 707 633; +359 888 613 230 e-mail: stile_prat@mail.bg Уебдизайн: студио i-creativ, йоханнес артинян, http://i-creativ.net

residential, public and industrial design

complex services in architecture and planning

STILE E PRATTICA is an architectural and design studio specialized in integral design of one-family and multifamily houses, residential and public buildings, restaurants, apartment interiors. The main objective of the company is the design of modern functional residential and public buildings, interiors and exteriors with characteristic and unique image. The studio is equipped with the latest technologies and highly qualified professional team for design of all types residential and public buildings exterior and interior. Our objective is to achieve high standard in all design phases from concept to implementation. For us, it is important not only to create a good project, but also to monitor and control the complex process of realization and building the construction site.

Interior design and exteriors – residential buildings, public buildings, hotels, offices

Architect Dimitar Angelov

STILE E PRATTICA is a company which closely keeps abreast of the new architectural design technologies and introduces the new construction materials. With the development of the computer and software industry, our designs have increasingly come closer to reality. Our ultimate goal has always been to get to the core of the tasks set and to find the most efficient and attractive way to make it happen. STILE E PRATTICA has been working in that field since 1997 and we have a portfolio of completed projects of residential and public buildings exterior and interior. In 2002-2003 in cooperation with BULGARCONSULT EA EOOD Design Company, STILE E PRATTICA participated in luxurious hotel complexes design in Croatia. In 2003 our company has been awarded by the SALONjournal for home interior. Since 2000 we have designed and completed projects of one-family and multifamily houses, residential and public buildings, shop, restaurant and apartments interiors. The years of experience and the confidence of our clients give us positive moral and motivates us to improve constantly and progress further on.

Interior design

INTERIORS - Residential buildings, offices, restaurants, hotels, apartments

INTERIORS: Sony Center Varna, Bulgaria /2011/, 180 sq.m. offices: 1.Office building ,Okolovrasten pat,Sofia,Bulgaria /2005 area 790.00 sq.m. 2.Office, Bialla str., Sofia , Bulgaria /2004 area 79.00 sq.m. 3.Office, Lozenetc str., Sofia , Bulgaria /2006 area 150.00 sq.m. 4.Head Office “GLOBUL” -BPSofia, Bulgaria /2007 area 800.00 sq.m. 5.Office, Simeonovsko shose str., Sofia , Bulgaria /2006 area 315.00 sq.m. public: 6.Fish restaurant BARBADOS ,Sofia, Bulgaria /2003 area 480.00 sq.m. 7.Steak House,Sofia,Bulgaria /2001 area 135.00 sq.m. 8.SONY CENTER,Sofia, Bulgaria /2000 area 86.00 sq.m. 9.Shoping area - hotel***** “LIBERTAS” – variant ,Dubrovnik. CROATIA /2002 10.Lobby & Restaurant - hotel*** ”Chateau Montagne” –Troyan, Bulgaria/2006 11.Lobby & SPA - hotel*** ”Maria-Antoaneta” –Bansko, Bulgaria/2008 12.Lobby,SPA & Restaurant - hotel**** ”Gardenia” –Bansko, Bulgaria/2006 13.BORGAN SHOES, Sofia, Bulgaria /2002 area 46.00 sq.m. 14.NET-Club, Bansko, Bulgaria /2007 area 156.00 sq.m. residential: 15.Apartment -Residential building ,Vitosha str., Sofia, Bulgaria /2003 area 160.00 sq.m. 16.Apartment -Residential building ,Magnolia, Sofia, Bulgaria /2008 area 200.00 sq.m. 17.Apartment -Residential building ,Borovo, Sofia, Bulgaria /2006 area 130.00 sq.m. 18.Apartment -Residential building ,Bogatitca str., Sofia, Bulgaria /2001 area 360.00 sq.m. 19.Apartment 1 -Residential building , MAXI, Sofia, Bulgaria /2003 area 220.00 sq.m. 20.Apartment 2 -Residential building , MAXI, Sofia, Bulgaria /2003 area 220.00 sq.m. 21.Apartment -Residential building , Vladayska str., Sofia, Bulgaria /2000 area 79.00 sq.m.

Апартамент, Лозенец

София, България /2010 г./, площ 44 m²

Apartment, Lozenets

Sofia, Bulgaria, /2010/, area 44 m².

Exterior design and planning

EXTERIORS - Residential buildings, Houses, Living complex, restaurants, offices, hotels

HOUSES: 1. House –Bankya ,Sofia, Bulgaria /2004 area 670.00 sq.m. 2. House -Manastirski livadi – zapad ,Sofia,Bulgaria /2007 area 460.00 sq.m. PUBLIC BUILDINGS: 1.Office building ,Okolovrasten pat str.,Sofia,Bulgaria /2005 area 790.00 sq.m. 2.Office building-competition,Sofia,Bulgaria /2000 area 3050.00 sq.m. 3.SHOW ROOM –variant 1&2 , Okolovrasten pat str.,Sofia,Bulgaria /2005 area 2780.00 sq.m. 4.CASINO MONACO, Lozenetc str.,Sofia,Bulgaria /2006 area 248.00 sq.m. HOTELS: 1. Hotel***** “LIBERTAS” – variant ,Dubrovnik.CROATIA /2002 area 49500.00 sq.m. 2. Hotel ***** “MAKEDONIA”-variant, Caftat,CROATIA /2003 area 4200.00 sq.m. 3.Hotel*** ”Chateau Montagne” –Troyan, Bulgaria/2007 RESIDENTIAL BUILDINGS: 1.Residential building – Boyana ,Sofia,Bulgaria /2007, area 1850.00 sq.m. 2.Residential building – Mur str.,Sofia,Bulgaria / 2007, area 1200.00 sq.m. 3.Residential building – Bialla str. ,Sofia,Bulgaria /2003 area 2780.00 sq.m. 4.Residential building -Bansko,Bulgaria /2007 area 2100.00 sq.m. 5.Residential building -Hadji Dimitar ,Sofia,Bulgaria /2007 area 2100.00 sq.m. 6.Residential building -Ovcha Kupel ,Sofia,Bulgaria /2004 area 7800.00 sq.m. 7. Residential building – Reduta ,Sofia,Bulgaria /2005 area 950.00 sq.m. 8. Residential complex – Lozenetc ,Sofia,Bulgaria /2008 area 9100 sq.m. 9.Residential complex - Maria-Antoaneta ,Bansko,Bulgaria /2007 area 12200 sq.m. 10. Residential building –Bistritsa- variant ,Sofia,Bulgaria /2003 area 4900.00 sq.m.

Обект: резиденция ТУРКАНИЦА, гр.Враца Местоположение:гр.Враца, България Година: 2010 Площ: 3 700 кв.м. Инвеститор: "Гектор" ООД

Residention TURKANITSA Location: s.Vratca, Bulgaria Year: 2010 Area: 3700 sq.m. Investitor: "Gektor" OOD

КЪЩА АКСИС - БАНКЯ София, България /2011 г./, площ 450 кв.м.

AXIS HOUSE - BANKYA Sofia, Bulgaria /2011/, area 450 sq.m.

Architects Sofia

Interior and exterior – project, design, completion, construction

STILE E PRATTICA SPA 10, Biala str., 1421 Sofia, Bulgaria tel.+359 2 963 16 64; fax. +359 2 963 16 04 mobile: +359 888 707 633; +359 888 613 230 e-mail: stile_prat@mail.bg

STILE E PRATTICA SPA - NEW architectural and design projects

APARTMENT AMY BUE / Sofia, Bulgaria, / 2010/ 120 sq. m.

APARTMENT KRASNO SELO / Krasno selo, Sofia, Bulgaria, /2010/ 139 sq. m.

APARTMENT NADEZHDA / Sofia, Bulgaria, /2010/ 220 sq. m.

BISTRITCA HOUSE / Bistritca, Sofia, Bulgaria, /2010/ 390 sq. m.

BISTRITCA HOUSE RECONSTRUCTION / Bistritca, Sofia, Bulgaria, / 2010 / 350 sq. m.

Web design: i-creativ studio, yohannes artinyan, http://i-creativ.net

Web design and programming i-creativ studio Plovdiv Bulgaria

Уеб дизайн и програмиране i-creativ studio Пловдив България